Utlysning av elgjakt 2024 – KF. Stor-Elvdal Kommuneskoger
|

Utlysning av elgjakt 2024 – KF. Stor-Elvdal Kommuneskoger

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i 12 elgterreng for perioden 2024-2027. Jaktterrengene er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke. I de fleste terreng er det muligheter for leie av jaktkoie. Informasjon om retningslinjer ved leie av elgjakt og prissystem finner du på websiden: https://www.kommuneskog.net/jakt/elgjakt/ Søknadsskjema: https://kommuneskog.net/soknadsskjema-elgjakt/Søknadsfrist: 15.mai kl. 16:00 Trekning av elgterreng holdes den…

Utlysning reinsjakt 2024
|

Utlysning reinsjakt 2024

Kommuneskogen lyser ut reinsjakt for høsten 2024. Reinskortene er forbeholdt innenbygds jegere, men utenbygds kan også søke såfremt det tilfaller ledige kort. Kommuneskogen tildeler kort i områdene: Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus. Les artikkel på hjemmesiden om retningslinjer og betingelser – reinsjakt. Merk: Trekning hensyntar ønske om tildeling i områdene men ikke kategori kjønn/alder. Søknad sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no   …

Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023
|

Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i elgterrenget Nedre Løvenglia for toårs-perioden 2022-2023. Nedre Løvenglia er i underkant av 10 000 daa stort og har en årlig tildeling på 3 til 4 dyr. Jaktfeltet er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke. Kommuneskogen leier ut en romslig koie i jakt-terrenget. Koia har en enkel adkomst ved…

Elgjakt tildeling 2020-2023
|

Elgjakt tildeling 2020-2023

RESULTAT AV ELGJAKT TREKNING FOR PERIODE 2020 -2023 Til årets trekning kom det inn 18 søknader fra innenbygds jaktlag og 7 søknader fra utenbygds. Endelig trekning / tildeling ble slik: Terreng NR: Terreng Tildelt Jaktlag V/Leder 1. Sætre Anita Hjelle 2. Nedre Løvenglia Simen Skavern 3. Øvre Løvenglia Torbjørn S. Tangen 4. Svartåsen Svein Holen…