Rein – Tildeling 2023
|

Rein – Tildeling 2023

Reintrekning ble utført på Glommenbygget den 20. juni 2023. Det var totalt 33 kort til fordeling, av disse er 2 kort tildelt som gratis ungdomskort og 2 kort er tildelt Høgskolen på Evenstad. Knut Andreas Lindberg og Britta Larsson var kontrollører. Tildelte kort som ikke ønskes, går automatisk videre til reserve. Utdelte kort: FAMPEN 2023:…

Utlysning reinsjakt 2023
|

Utlysning reinsjakt 2023

Kommuneskogen lyser ut reinsjakt for høsten 2023. Reinskortene er forbeholdt innenbygds jegere, men utenbygds kan også søke såfremt det tilfaller ledige kort. Kommuneskogen tildeler kort i områdene: Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus. Les artikkel på hjemmesiden om retningslinjer og betingelser – reinsjakt. Merk: Trekning hensyntar  ønske om tildeling i områdene men ikke kategori kjønn/alder. Søknad sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no   …

Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023
|

Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i elgterrenget Nedre Løvenglia for toårs-perioden 2022-2023. Nedre Løvenglia er i underkant av 10 000 daa stort og har en årlig tildeling på 3 til 4 dyr. Jaktfeltet er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke. Kommuneskogen leier ut en romslig koie i jakt-terrenget. Koia har en enkel adkomst ved…

Elgjakt tildeling 2020-2023
|

Elgjakt tildeling 2020-2023

RESULTAT AV ELGJAKT TREKNING FOR PERIODE 2020 -2023 Til årets trekning kom det inn 18 søknader fra innenbygds jaktlag og 7 søknader fra utenbygds. Endelig trekning / tildeling ble slik: Terreng NR: Terreng Tildelt Jaktlag V/Leder 1. Sætre Anita Hjelle 2. Nedre Løvenglia Simen Skavern 3. Øvre Løvenglia Torbjørn S. Tangen 4. Svartåsen Svein Holen…