Jakt

Stor-Elvdal kommuneskoger har varierte jaktterrenget og mulighet for jakt på alle småviltarter i tillegg til elg og rein. Jaktområdene varierer fra lavt liggende gran og furuskog med innslag av myrområder til mer typisk høyfjellsterreng med bjørkeskog og snaufjell.

Reinsjakt

Det selges villreinjakt i Sølenkletten , Fampen og Rondane Sør villreinområde. Innenbygdsboende jegere har fortrinnsrett, men utenbygdsboende kan søke i Sølenkletten og Rondane sør. Innenbygdsboende jegere fom. 16 år tom.19 år, kan være med i trekningen om et gratis villreinkort.

Elgjakt

Elvdal kommuneskoger leier ut jakt på 12 ulike elgterreng, hovedsakelig til innenbygdsboende jegere. Elgjakta leies ut i fireårsperioder og mange av feltene har mulighet for leie av koie under jakta.

Småviltjakt

På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype. Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.