Utleie av hytter

Stor-Elvdal kommuneskoger har flere hytter til utleie.Noen ligger godt opp mot de høyereliggende fjellområdene, mens andre ligger nede ved Glommas bredde. Alle er fine utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv.

Bjørsjøen

Ved fiskevannet Bjørsjøen ligger det et nyrestaurert hyttetun som består av fire hytter med til sammen 18 sengeplasser.

Hytter til leie

Mange av hyttene er husvær som tidligere ble brukt av tømmerhoggere. Disse blir nå leid ut på døgnbasis eller på åremål og prisen avhenger av standard.