Fiske

Stor-Elvdal kommune har med sine mange vann og elver gode muligheter for fiske og friluftsliv. Med hovedkortet får du tilgang til nærmere 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

Glomma Fiskeforening

Glomma fiskeforening administrerer fiskekortsalg i store deler av kommunen.

Fiske i Atnavassdraget og Sollia – Østerdalen

Atnavassdraget ligger i Stor-Elvdal og Folldal kommuner i Hedmark, og Sør-Fron kommune i Oppland. Stort fiskekortområde for hele vassdraget. Mange lett tilgjengelige og fine fiskeplasser.

Koppang Sportsfiskere

Koppang Sportsfiskeres forening har de seinere årene tilrettelagt for fiske på Østkjølen hvor de har satt i stand flere husvær som kan leies etter avtale.