Utlysning av elgjakt 2024 – KF. Stor-Elvdal Kommuneskoger

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i 12 elgterreng for perioden 2024-2027.

Jaktterrengene er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke.

I de fleste terreng er det muligheter for leie av jaktkoie.

Informasjon om retningslinjer ved leie av elgjakt og prissystem finner du på websiden: https://www.kommuneskog.net/jakt/elgjakt/

Søknadsskjema: https://kommuneskog.net/soknadsskjema-elgjakt/
Søknadsfrist: 15.mai kl. 16:00

Trekning av elgterreng holdes den 29. mai kl. 18:00, Glommenbygget.

Similar Posts