Utlysning reinsjakt 2024

Kommuneskogen lyser ut reinsjakt for høsten 2024.

Reinskortene er forbeholdt innenbygds jegere, men utenbygds kan også søke såfremt det tilfaller ledige kort.

Kommuneskogen tildeler kort i områdene: Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus.

Les artikkel på hjemmesiden om retningslinjer og betingelser – reinsjakt.

Merk: Trekning hensyntar ønske om tildeling i områdene men ikke kategori kjønn/alder.

Søknad sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no   

VIKTIG: merk søknaden med postadresse, epostadresse og mobil nr.

Søknadsfrist: 31. mai 2024.

Trekningsdato er 11. juni 2024. Trekningen er åpen og finner sted på Glommenbygget kl. 17.00.

Trekningen vil bli offentliggjort på denne websiden.


Haakon Akre
Daglig leder

Similar Posts