Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i elgterrenget Nedre Løvenglia for toårs-perioden 2022-2023.

Nedre Løvenglia er i underkant av 10 000 daa stort og har en årlig tildeling på 3 til 4 dyr.

Jaktfeltet er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke.

Kommuneskogen leier ut en romslig koie i jakt-terrenget. Koia har en enkel adkomst ved bilvei. jaktlaget forplikter å leie koia. Åremålsleien er kr 10 000,-

I tillegg til elg er det også mulig å jakte hjort på terrenget.

Info om retningslinjer ved leie av elgjakt og prissystem finner du på websiden under jakt/ elgjakt.

Søknad sendes til: hak@stor-elvdal.kommune.no
Søknadsfrist: 16.08.2022

Similar Posts