Rein – Tildeling 2023
|

Rein – Tildeling 2023

Reintrekning ble utført på Glommenbygget den 20. juni 2023. Det var totalt 33 kort til fordeling, av disse er 2 kort tildelt som gratis ungdomskort og 2 kort er tildelt Høgskolen på Evenstad. Knut Andreas Lindberg og Britta Larsson var kontrollører. Tildelte kort som ikke ønskes, går automatisk videre til reserve. Utdelte kort: FAMPEN 2023:…

Utlysning reinsjakt 2023
|

Utlysning reinsjakt 2023

Kommuneskogen lyser ut reinsjakt for høsten 2023. Reinskortene er forbeholdt innenbygds jegere, men utenbygds kan også søke såfremt det tilfaller ledige kort. Kommuneskogen tildeler kort i områdene: Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus. Les artikkel på hjemmesiden om retningslinjer og betingelser – reinsjakt. Merk: Trekning hensyntar  ønske om tildeling i områdene men ikke kategori kjønn/alder. Søknad sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no   …