Utlysning reinsjakt 2024
|

Utlysning reinsjakt 2024

Kommuneskogen lyser ut reinsjakt for høsten 2024. Reinskortene er forbeholdt innenbygds jegere, men utenbygds kan også søke såfremt det tilfaller ledige kort. Kommuneskogen tildeler kort i områdene: Sølnkletten, Fampen og Strand/Opphus. Les artikkel på hjemmesiden om retningslinjer og betingelser – reinsjakt. Merk: Trekning hensyntar ønske om tildeling i områdene men ikke kategori kjønn/alder. Søknad sendes til: postmottak@stor-elvdal.kommune.no   …