Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023
|

Utlysning av elgjakt i Nedre Løvenglia 2022-2023

Kommuneskogen lyser ut elgjakt i elgterrenget Nedre Løvenglia for toårs-perioden 2022-2023. Nedre Løvenglia er i underkant av 10 000 daa stort og har en årlig tildeling på 3 til 4 dyr. Jaktfeltet er forbeholdt innenbygdsboende, men utenbygds jegere kan også søke. Kommuneskogen leier ut en romslig koie i jakt-terrenget. Koia har en enkel adkomst ved…

Elgjakt tildeling 2020-2023
|

Elgjakt tildeling 2020-2023

RESULTAT AV ELGJAKT TREKNING FOR PERIODE 2020 -2023 Til årets trekning kom det inn 18 søknader fra innenbygds jaktlag og 7 søknader fra utenbygds. Endelig trekning / tildeling ble slik: Terreng NR: Terreng Tildelt Jaktlag V/Leder 1. Sætre Anita Hjelle 2. Nedre Løvenglia Simen Skavern 3. Øvre Løvenglia Torbjørn S. Tangen 4. Svartåsen Svein Holen…