Reinsjakt

Det selges villreinjakt i Sølenkletten , Fampen og Rondane Sør villreinområde. Innenbygdsboende jegere har fortrinnsrett, men utenbygdsboende kan søke i Sølenkletten og Rondane sør. Innenbygdsboende jegere fom. 16 år tom.19 år, kan være med i trekningen om et gratis villreinkort.

Priser

Følgende totalpriser benyttes for 2024:
  • Frikort/Fri bukk: kr 14 700,-
  • Fri og bukk U/50 kg: kr 7 000,-
  • Kalv: kr 3 000,-

Reviderte retningslinjer og betingelser

Retningslinjer og betingelser for utleie av reinsjakt i Stor-Elvdal kommuneskoger fra og med 2018.