Søknadsskjema Elgjakt 2024-2027

For søknaden fylles ut bes jaktlaget sette seg inn i retningslinjer og betingelser for utleie av elgjakt som ligger på kommuneskogenes hjemmeside.

Leave this field blank
Jaktlag søker med dette om elgjakt på følgende jaktfelt:
Jaktlaget består foruten jaktleder av:
Innbygds jegere
Utenbygds jegere

Vedrørende godkjent ettersøkshund vises her til, den til enhver tid gjeldende forskrift/paragraf vedtatt av myndighetene.

Ved underskrift av søknaden bekreftes det at jaktlaget har gått i gjennom og er kjent med vedlagte dokumenter som er følgende: Retningslinjer og betingelser for utleie av elgjakt, pris elgjakt, regler for veiing, avtale elgjakt, oversikt over jaktfelt.