Skogshytter

Stor-Elvdal kommuneskoger har flere hytter til utleie. Mange av disse er husvær som tidligere ble brukt av tømmerhoggere. 

Priser

Hyttene leies ut på døgnbasis eller på åremål og prisen avhenger av standard.

Beliggenhet

Hyttene ligger spredt omkring i Stor-Elvdal kommune fra Steinvik i sør til Atndalen i nord.

Informasjon om utleiehytter

Hyttene ligger spredt omkring i Stor-Elvdal kommune fra Steinvik i sør til Atndalen i nord. Det er gode muligheter for jakt og fiske i nærområdet der den enkelte hytte er lokalisert. Størrelse og standard på den enklete hytte er varierende.