Priser for utleie av elgjakt

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2024 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

Type DyrTotal grunnavgift inkl. mva.
Bringe/Pigger8.161,-
Kolle/Kvige6.813,-
Kalv5.089,-
Pris pr. kiloDifferensiert
Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke ved sluttoppgjør.

Jaktlagene betaler differensiert pris fra kr. 60 til kr 125 pr. kg,- iht. tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling- og oppsynsavgift, etter veiing. Grunnavgift kommer til fratrekk i sluttoppgjøret. Nedklassifisert elgkalv betales i henhold til tabell. Ved feilskyting betales det avgift etter vekt pr. kg iht. Stor-Elvdal Grunneierforenings vektklasser for hver dyregruppe.

Grunnavgift og pris pr. kg indeksreguleres hvert år med SSB’s konsumprisindeks.

Det benyttes følgende basis tabell for differensiert pris i kroner pr. kg elg, inkl. mva., veieavgift og felling/oppsynsavgift. For sluttoppgjør skal pris pr. kg i tabell nedenfor benyttes.

Vektklasse kgBringe
Pris/kg
Kolle
Pris/kg
Ungdyr
Pris/kg
Kalv
Pris/kg
<4060
40-4998
50-59102
60-69105
70-79107
80-89110
90-9998112
100-1099898100112
110-119101101103
120-129101101105
130-139103103106
140-149103103107
Vektklasse kgBringe
Pris/kg
Kolle
Pris/kg
Ungdyr
Pris/kg
150-159106106108
160-169106107110
170-179107108111
180-189108111112
190-199110113
200-209111117
210-219112120
220-229113122
230-239115125
240-249117
250-259119
260-269120
270-279121
280-289122
290-299123
300+125

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger tar forbehold om å kunne endre priser i løpet av perioden dersom det skulle oppstå endringer i offentlige avgifter eller innføring av andre avgifter tilknyttet elg- og/eller hjortejakt på utmarksområder eller andre samarbeidene foreninger som KF Stor-Elvdal Kommuneskoger er tilknyttet.