Småviltjakt

På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype. Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.

Stor-Elvdal Kommuneskoger

Småviltjakt på Stor-Elvdal Kommuneskoger sine arealer leies ut igjennom de utmarksområdene kommuneskogen er medlem av. Et av målene til KF. Stor-Elvdal kommuneskoger er å være en garantist for at Stor-Elvdals befolkning har god tilgang på småviltjakt. Det gjør vi ved at småviltjakt på kommunens arealer selges gjennom de tre utmarksområdene Strand Opphus, Atndalen og Trønnes Westgaard. Se alternativer nedenfor for ytterligere informasjon.

Trønnes Westgaard Utmarksområdet

Trønnes/Westgård Utmarksområde byr på småviltjakt og hundetrening i store og varierte områder.

Trønnes/Westgård Utmarksområde er på ca. 180 km2 og ligger i Stor-Elvdal Kommune på vestsiden av Glomma v. Koppang. Terrenget strekker seg fra dalbunnen ved Glomma og opp på snaufjellet med topper på litt over 1300 meter.

Det er god dekning med skogsbilveier i området. Bomavgift må løses på de fleste av veiene.

Atndalen utmarksområde

Variert skog- og fjellterreng i Atndalen i Østerdalen. Atndalen utmarksområde tilbyr jakt på rype, skogsfugl, beverjakt, rådyr, hundetrening og smårovvilt.

Strand Opphus

Strand Opphus utmarksområde er et grunneierlag som dekker 120.000 dekar helt sør i Stor-Elvdal kommune på grensen til Åmot. På begge sider av Glomma.