Reinkort- tildeling 2019

|

Åpen trekning av villreinjakt på KF Stor-Elvdal kommuneskogers retter ble avholdt på Glommenbygget tirsdag 25.06.2019

Audun Strand og Per Magne Ophus ble valgt til kontrollører.

 
SØLNKLETTEN 2019:

1. 1 FRIKORT - Haaken Austeng

1. 1 FRI UNDER 50 KG - Marius Skogen Amundsen
2. 1 FRI UNDER 50 KG - Ove Mattis Graaberget 
3. 1 FRI UNDER 50 KG - Per Larssen 
4. 1 FRI UNDER 50 KG - Jonas Austeng - gratis ungdomskort 

1. 1 BUKK UNDER 50 KG - Bjørn Inge Tangen
2. 1 BUKK UNDER 50 KG - Per Magne Ophus
3. 1 BUKK UNDER 50 KG - Thorbjørn Skjæret

1. 1 KALV - Per Lingjerde
2. 1 KALV - Bjørnar Westvang
3. 1 KALV - Odd Arne Ås
4. 1 KALV - Bjørn Mads Treseng
5. 1 KALV - Tildelt Campus Evenstad

 
FAMPEN: 2019

1. 1 FRI UNDER 50 KG - Berit Brænd Lie
2. 1 FRI UNDER 50 KG - Lars Magnus Østensen

1. 1 BUKK UNDER 50 KG - Simen Pedersen

2. 1 BUKK UNDER 50 KG - Ole Eriksen 


1. 1 KALV - Audun Strand

2. 1 KALV - Trude Sandberg

3. 1 KALV - Kjell Petter Graaberget

 

OPPHUS/ STRANDSAMEIET 2019:

1. 1 FRI UNDER 50 KG - Håkon Skjæret

2. 1 FRI UNDER 50 KG - Tildelt Campus Evenstad

1. 1 KALV - Severin Myrbakken

 

RESERVER:

1. Mari Sesseng

2. Arnt Sverre Simensen

3. Thomas Småvik

4. Erlend Sandberg

5. Kjell Gaare


Det er totalt 23 kort til fordeling. 3 kort er reservert for Evenstad/ungdom.


KOPPANG 25.06.19

Haakon Akre
Daglig leder
KF Stor-Elvdal Kommuneskoger.

Kategori: