Priser for utleie av elgjakt 2020-2023

|

Vedtatte prissystem for utleie av elgjakt til innenbygds 2020-2023 – KF Stor-Elvdal kommuneskoger

For 2020 skal det benyttes slik grunnavgift på elg ved utleie til av elgjakt:

Oppgitte priser danner grunnlag for senere prisregulering basert på konsumprisindeksen.

TYPE DYR Total grunnavgift inkl. mva.
Bringe/Pigger 6.740.-
Kolle/Kvige 5.660,-
Kalv 4.200.-
Pris pr. kilo Differensiert

Grunnavgift inkl. mva innbetales på forhånd og refunderes ikke. Grunnavgift for ikke felte dyr refunderes ikke av ved sluttoppgjør.

 

Jaktlagene betaler differensiert pris fra kr. 80 (+ indeksreg.) til kr 102 (+ indeksreg.) pr kg,- i ht. tabell for felt elg, inkludert mva, veieavgift og felling- og oppsynsavgift, etter veiing. Små elgkalver (nedklasifiserte) betales slik de totalt ikke skal koste mer enn kr. 80 (+ indeksreg.) pr kg. Ved feilskyting betales det avgift etter vekt pr kg i ht. Stor-Elvdal Grunneierforenings vektklasser for hver dyregruppe.

Grunnavgift og pris pr kg indeksreguleres hvert år med SSB’s konsumprisindeks første gang i mai 2021. Prissystemet gjelder for kommende utleieperiode, år 2020-2023.

Det benyttes følgende basis tabell for differensiert pris i kroner pr kg elg, inkl. mva., veieavgift og felling/oppsynsavgift. For sluttoppgjør i 2020 skal pris pr kg i tabell nedenfor benyttes. Fra jaktåret 2021 indeksreguleres disse priser iht. indeks forklart over.

Vektklasse kg

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

Kalv

Pris/kg

40-49       80
50-59       84
60-69       86
70-79       88
80-89       90
90-99     80 92
100-109 80 80 82 92
110-119 83 83 85  
120-129 83 83 86  
130-139 85 85 87  
140-149 85 85 88  
Vektklasse forts

Bringe

Pris/kg

Kolle

Pris/kg

Ungdyr

Pris/kg

150-159 87 87 89
160-169 87 88 90
170-179 88 89 91
180-189 89 91 92
190-199 90 93  
200-209 91 95  
210-219 92 98  
220-229 93 100  
230-239 94 102  
240-249 95    
250-259 97    
260-269 98    
270-279 99    
280-289 100    
290-299 101    
300+ 102    

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger tar forbehold om å kunne endre priser i løpet av perioden dersom det skulle oppstå endringer i offentlige avgifter eller innføring av andre avgifter tilknyttet elg- og/eller hjortejakt på utmarksområder eller andre samarbeidene foreninger som KF Stor-Elvdal Kommuneskoger er tilknyttet.

Koppang – April 2020

Haakon Akre
Daglig leder

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger