Velkommen til oss!

 

Sundkoia ved Bjørsjøen

 

Stor-Elvdal kommuneskoger har flere skogskoier/hytter til utleie. Mange av disse er husvær som tidligere ble brukt av tømmerhoggere. Disse blir nå leid ut på døgnbasis eller på åremål og prisen avhenger av standard.

Koiene ligger spredt omkring i kommunen fra Steinvik i sør til Atndalen i nord. Noen ligger godt opp mot de høyereliggende fjellområdene, mens andre ligger nede ved Glommas bredde. Alle er fine utgangspunkt for jakt, fiske og friluftsliv.

 

Koietunet på Bjørsjøen

Ved fiskevannet Bjørsjøen ligger det et nyrestaurert koietun som består av fire koier med til sammen 18 sengeplasser.

- Hvordan leie koier -

 


Oversikt over våre hytter.

Koietunet på bjørsjøen

 
 

Bjørsjøen

 

Bjørsjøen

Utleiehytter og koier

 

Gravengkoia Slåttebua Sentralkoia
Skjærbekkbua Tiurkoia Frilandskoia
Nordstumokoia Skihytta Klarbekkoia
Rypebua Sjøbekkoia Trettenbua
Malmbua Iverinskoia