Velkommen til oss!

Elgokse Vinjevegen 500

Stor-Elvdal kommuneskoger leier ut jakt på 14 ulike elgterreng, hovedsakelig til innenbygdsboende jegere.  Elgjakta leies ut i fireårsperioder og mange av feltene har mulighet for leie av koie under jakta. Elgkvoten varierer med elgstammens størrelse til enhver tid, men ligger for de fleste jaktfeltene mellom 2-4 dyr. I tillegg til elg finnes det også felleskvoter på hjort i mange av områdene

 

TREKNING ELGJAKT - KF STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER 2016-2019.

SE RESULTAT AV ELG TREKNINGEN UTFØRT PÅ GLOMMEN BYGGET MANDAG 2.MAI VED Å KLIKKE INN PÅ MENYEN: JAKT OG FISKE - ELG

 

FELT NR.

JAKTFELTETS NAVN

STED

ANTATT

KVOTE

JAKTLAG

RES 1

RES 2

13 FOSSLIA ATNDALEN 2-4 John Smedbakken Enoksen Atle Strand
6 KJELDSKARET TRØNNES 2-4 Atle Strand Jørgensen Mobekk
12 BJØNNDALSÅSEN ATNDALEN 2-4 Svein Holen  Larsen Jørgensen 
3 ØVRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Espen Nysveen Strandvik Voldmo
7 DJUPDALSLIA TRØNNES 2-4 Audun Strand Westgaard Knut Strand
1 SÆTRE STEINVIK 2-4 Terje Dieseth Hjelle Voldmo
2 NEDRE LØVENGLIA OPPHUS 2-4 Anita Hjelle Voldmo Strandvik
5 SKARVMYRA

TRØNNES

2-4 Knut Strand Strandvik Voldmo 
10 TRYTJØNNVOLA TRØNNES 2-4 Steffen Mobekk Voldmo Strandvik
14 GRÅSJØEN NORD ATNDALEN 2-4 Wiktor Enoksen Strandvik Voldmo
4 SVARTÅSEN

TRØNNES

2-4 Per Sigurd. Westgaard Strandvik Voldmo 
8 KLARBEKKLIA TRØNNES 2-4 Dortin Strandvik Larsen
9 FRILANDSLIA TRØNNES 2-4 Frank Rober Larsen Voldmo   Strandvik
11 TANGEN ATNDALEN 2-4 Arnt sverre Simensen  Strandvik

 

 

K.F. STOR-ELVDAL KOMMUNESKOGER

OVERSIKT ELGJAKTFELT 2016-2019

Plassering av de forskjellige jaktfelt fremgår av oversiktskart som henger på Glommenbygget på Koppang. Detaljkart for de forskjellige jaktfeltene fås etter at jaktlagene er trekt ut.

Nedenfor er det satt opp en oversikt som viser jaktfeltenes navn og antatt kvote. Det tas forbehold om kvoten da denne ikke er endelig kjent, og dermed ikke fordelt på de forskjellige jaktfelt. Kvoten kan endre seg i løpet av perioden.

JAKTFELT 2016 –2019.

FELT NR JAKFTELTETS NAVN STED ANTATT KVOTE
1 SÆTRE STEINVIK – VEST 2-4
2 NEDRE LØVENGLIA OPPHUS- VEST 2-4
3 ØVRE LØVENGLIA OPPHUS –VEST 2-4
4 SVARTÅSEN TRYLIA 2-4
5 SKARVMYRA TRØNNES 2-4
6 KJELDSKARET BJØRÅKJØLEN 2-4
7 DJUPDALSLIA TRØNNES 2-4
8 KLARBEKKLIA TRØNNES 2-4
9 FRILANDSLIA BJØRÅNES – VEST 2-4
10 TRYTJERNVOLA VINJEVEIEN 2-4
11 TANGEN ATNDALEN 2-4
12 BJØRNDALSÅSEN ATNDALEN 2-4
13 FOSSLIA ATNDALEN 2-4
14 GRÅSJØEN NORD ATNDALEN 2-4

KOIEUTLEIE.

Kommuneskogen har flere koier som ligger på elgjaktfeltene. Det er ønskelig at elgjaktlag leier koie på åremål, i stedet for at koiene skal leies ut til andre. (se vår hjemmeside under koier for plassering av koiene)

Leie av koie i elgjaktperioden vil for jaktsesongen (25. september og ut elgjakten) koste

kr 3-5.000, avhengig av standard og beliggenhet.

Åremålsleie koster mellom kr. 8.000 og kr. 10.000 pr. år, avhengig av standard og utstyr som finnes i koia. De lag som får leie elgjaktfelt får tilbud om å leie koie på åremål på de felt hvor dette er aktuelt. Hvis jaktlaget ikke ønsker å leie i det hele tatt, vil koia bli forsøkt leid ut på åremål til andre brukere.

DISSE JAKTFELT HAR KOIE:

FELT NR. JAKTFELTETS NAVN KOIE BILVEI FRAM
(Barmark)
1 SÆTRE GRAVENGKOIA JA
2 NEDRE LØVENGLIA    
3 ØVRE LØVENGLIA SLÅTTBUA JA
4 SVARTÅSEN    
5 SKARVMYRA    
6 KJELDSKARET BJØRSJØEN JA
7 DJUPDALSLIA NORDSTUMOBUA NEI
8 KLARBEKKLIA KLARBEKKOIA NEI
9 FRILANDSLIA FRILANDSBUA JA
10 TRYTJERNVOLA RYPEBUA NEI
12 BJØRNDALSÅSEN TRETTENBUA JA
13 FOSSLIA MALMBUA NEI
14 GRÅSJØEN NORD MYRFLOKOIA JA

Koppang – April 2016.

Haakon Akre
Daglig leder.

KF Stor-Elvdal Kommuneskoger.