Velkommen til oss!

Småviltjakt

jakt1

På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype. Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.

For småviltjakt innenfor Trønnes og Westgård utmarksområde

Skogsfugl/Harejakt
https://www.inatur.no/jakt/50d31910e4b0ffc69bf2dc9d/skogsfugl-harejakt-i-stor-elvdal

Andejakt/duejakt
https://www.inatur.no/jakt/50fe4c04e4b079abdf2cf11a/and-og-duejakt-i-stor-elvdal

Hundetrening høst
https://www.inatur.no/jakt/50fe5181e4b070a604cb6d50/hundetrening-host-i-stor-elvdal

Hundetrening vinter
https://www.inatur.no/jakt/50d31fa8e4b0ffc69bf2dcc9/hundetrening-vintersesong-i-stor-elvdal

For småviltjakt i Atndalen Utmarksområde,
kontakt Odd Vik på Vangen Camping
Tlf 62463520/97745118

For småviltjakt i Strand Opphus utmarksområde,
kontakt Olav Sverre tlf 91195530