Velkommen til oss!

Elgpost 600px

Stor-Elvdal kommuneskoger har varierte jaktterrenget og mulighet for jakt på alle småviltarter i tillegg til elg og rein. Jaktområdene varierer fra lavt liggende gran og furuskog med innslag av myrområder til mer typisk høyfjellsterreng med bjørkeskog og snaufjell.

I tillegg finnes det en egen kortløsning via Stor-Elvdal grunneierforening som gir muligheter for jakt og fangst av smårovvilt som rev, mår, mink og kråkefugl.