Velkommen til oss!

Velkommen som hytteeier i hyttefeltet Tryvang Øst!

tryvangost

Tryvang Øst er et hyttefelt med fjelltomter, helårsvei til hytta, vannposter og mulighet for innlagt strøm. Tomtene ligger i et flott område med mange turmuligheter både sommer og vinter. Området byr på rikt dyre og planteliv og huser blant annet villrein, rype, skogsfugl og elg. Det er gode muligheter for jakt og fiske i nærområdet.

Selveiertomter på ca 1 daa.