Velkommen til oss!

Kommuneskogen har hyttetomter til salgs på Tryvang Sør og Tryvang Øst.

Stor-Elvdal kommuneskoger har hyttetomter til salgs i to hyttefelter, Tryvang Sør og Tryvang Øst. Hyttefeltene ligger i fjellområdet vest for Koppang, ca 13 kilometer opp langs Vinjevegen fra riksveig 3. Tomtene ligger praktfullt til i fjellbandet ca 800 m.o.h. Fjellområdet rundt, som er en forlengelse av Rondanemassivet byr på fantastiske turmuligheter sommer og vinter.

Hyttefeltet på Tryvang sør har store selveiertomter fra 2 til 5 daa. Tomtene er høystandard med helårsvei, strøm, kabeltv og bredbånd.

Hyttefeltet på Tryvang Øst har selveiertomter på ca 1 daa, helårsvei og vannposter.

Fjelltomter, høystandard med strøm,kabeltv og bredbånd.

Store selveiertomter fra 2 til 5.da

Fjelltomter, helårsvei, vannposter.

Selveiertomter på ca 1.da

 Klikk på bildene for mere info