skog, fjell, jakt, turliv

Stor-Elvdal kommuneskoger

Nyheter

Om oss

KF Stor-Elvdal kommuneskoger forvalter 200 000 daa skog og utmark. Av dette er ca 80 000 daa produktiv skog og resten fjellsko, myr og snaufjell. Stor-Elvdal kommuneskogers arealer ligger spredt over store deler av kommunen og er medlem av flere utmarksomårder i kommunen.

Kontakt oss

Elgjakt

Årets høydepunkt for mange.

Les mer

Reinsjakt

En opplevelse i fjell og skog

Les mer

Hyttetomt

Vi har flotte hyttetomter tilgjenglig i både skog og fjell

Les mer

  Friluftsliv

Natur, utleiekoier og utstyr for gode  friluftsopplevelser

Les mer

Hyttetomter

Stor-Elvdal kommuneskoger har hyttetomter til salgs i to hyttefelter, Tryvang Sør og Tryvang Øst. Hyttefeltene ligger i fjellområdet vest for Koppang, ca 13 kilometer opp langs Vinjevegen fra riksvei 3. Tomtene ligger praktfullt til i fjellbandet ca 800 m.o.h. Fjellområdet rundt, som er en forlengelse av Rondanemassivet byr på fantastiske turmuligheter sommer og vinter.

Les mer

Skogbruk

Stor-Elvdal kommuneskoger har av et totalt areal på i underkant 200.000 daa, ca. 80.000 daa produktiv skog, fordelt på ulik bonitet. I gjennomsnitt de siste 10 årene er det hogd om lag 15 000 m3 med tømmer. Dette er fordelt på furu og granskog - tynning og sluttavvirkning

les mer