Fiske

|
Stor-Elvdal kommune har med sine mange vann og elver gode muligheter for fiske og friluftsliv.

Fiske i Glomma 3 600px

 

Glomma fiskeforening administrerer fiskekortsalg i store deler av kommunen, og med hovedkortet får du tilgang til nærmere 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

 
 
 
 

 

fishing

Høstens harrfiske i Sundfloen fluesone er et attraktivt fiske for mange sportsfiskere. Fluesonen ligger nord for Koppang og veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestreng. Dette gir et variert og spennende fiske.

 

 

 


koppang sportsfiskerforening

 

Koppang Sportsfiskeres forening har de seinere årene tilrettelagt for fiske på Østkjølen hvor de har satt i stand flere husvær som kan leies etter avtale.

Stor-Elvdal kommuneskoger har flere husvær som ligger i nærheten av fine fiskeplasser.

Kategori: