småviltjakt

På Stor-Elvdal kommuneskogers områder selges kort på hare og skogsfugl, og rype. Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid.

Hytteutleie Oversiktskart

Atndalen utmarksområde

For Småviltjakt i Atndalen Utmarksområde
Kontakt Odd Vik på Vangen Camping
Tlf 62 46 35 20 /
977 45 118

Stor-Elvdal kommuneskoger

Området langs Glomma kan by på god ande- / duejakt. Det selges også kort for trening av hund på høst og vinterstid. For småviltjakt innenfor Trønnes og Westgård utmarksområde. Se alternativer nedenfor for ytterligere informasjon.

Strand Opphus

For Småviltjakt i Strand Opphus utmarksområde,
Kontakt Olav Sverre
Tlf 911 95 530

Skogsfugl- og harejakt

Ande- og duejakt

Hundetrening høst

Hundetrening vinter