kf kommuneskog logo 2 stor2

 

          Fordelt kvote 2017
Utmarksområde nr intern Feltnavn Jaktleder Tot på Utm omr. Eldre Okse Små okse Ku Kvige Kalv SUM
KVOTE 2017 1 3 2 2 8
Stand-Opphus 1 Sætre Terje Dieseth 8 1 1 1 3
Stand-Opphus 2 Nedre Løvenglia Anita Hjelle 1 1 2
Stand-Opphus 3 Øvre Løvenglia Espen Nysveen 1 1 1 3
Kvote 2017 4 10 6 6 26
Trønnes-Westgård 4 Svartåsen Per S. Westgaard 26 2 1 3
Trønnes-Westgård 5 Skarvmyra Knut Strand 1 1 1 1 4
Trønnes-Westgård 6 Kjeldskaret Atle Strand 2 1 1 4
Trønnes-Westgård 7 Djupdalslia Audun Strand 1 1 1 1 4
Trønnes-Westgård 8 Klarbekklia Dortin Strandvik 1 1 1 3
Trønnes-Westgård 9 Frilandslia Frank Robert Larsen 2 1 1 4
Trønnes-Westgård 10 Trytjønnvola Steffen Mobekk 1 1 1 1 4
0
Kvote 2017 3 5 1 2 3 14
Atndalen 11 Tangen Arnt Sverre Simensen 14 1 1 1 3
Atndalen 12 Bjørndalsåsen Svein Holen 2 1 1 4
Atndalen 13 Fosslia John Smedbakken 1 1 1 1 4
Atndalen 14 Gråsjøen Nord Rune Hemli 1 1 1 3