Fiske

Stor-Elvdal kommune har med sine mange vann og elver gode muligheter for fiske og friluftsliv. Med hovedkortet får du tilgang til nærmere 50 gode ørret og røyevann og mer enn 90 km elvestrekning fra Atna i nord ned til kommunegrensen mot Åmot i sør.

Hytteutleie Oversiktskart

Harrfiske

Høstens harrfiske i Sundfloen fluesone er et attraktivt fiske for mange sportsfiskere. Fluesonen ligger nord for Koppang og veksler mellom strømrike og stilleflytende partier brutt opp av øyer og holmer i elvestreng. Dette gir et variert og spennende fiske.

Sundfloen fluefiske

Glomma fiskeforening

Glomma fiskeforening administrerer fiskekortsalg i store deler av kommunen,

Glomma fiskeforening

koppang sportsfiskere

Koppang Sportsfiskeres forening har de seinere årene tilrettelagt for fiske på Østkjølen hvor de har satt i stand flere husvær som kan leies etter avtale.

Koppang sportsfiskere